La Fundació

Clicka per accedir al vídeo amb la salutació en motiu de la presentació de la Fundació.

 

LA FUNDACIÓ

Entitat que s’ha creat amb la vocació de recollir i potenciar l’obra de la nostra il·lustre organista.


Els objectius de la Fundació son:

1-  L’acabament de l’Orgue de Sant Felip Neri en vida de Montserrat Torrent, que pren el nom d’Orgue Montserrat Torrent com a millor homenatge que tots li podem fer.

Els treballs s’han dividit en dues fases:
.   Caixa central, consola i orgue major amb 7 registres      Finalització:  octubre de 2021
.   Cossos de pedal, orgue major i batalla, cos d’ecos          Finalització:  octubre de 2022

2-  Programa docent amb l’Orgue Montserrat Torrent
.   Conveni de col.laboració amb entitats educatives per fer-hi classes d’orgue.
.   Classes magistrals de Montserrat Torrent i altres destacats professors.
.   Organització de cursos d’interpretació de música barroca i ibèrica.
.   Creació de les Beques Montserrat Torrent.

3-  Programa cultural amb l’Orgue Montserrat Torrent
.   Ampliació de l’actual cicle d’audicions a càrrec de l’organista titular Bernat Bailbé.
.   Inclusió de l’orgue en diversos cicles musicals de la ciutat i del país.
.   Creació del Concurs Internacional d’Orgue Montserrat Torrent.

4-  Preservació i promoció de la figura, obra i documentació de Montserrat Torrent

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA
La Fundació està formada per una junta amb persones molt vinculades a Montserrat Torrent.
Cadascuna desenvolupa una tasca necessària per assolir els objectius esmentats

Presidenta d’Honor
Montserrat Torrent

President
Ferran Colás

Secretari
Joaquim Badia

Vocals
Robert Baró

Bernat Cabré

Josep Caminal

Enrique Campuzano

Josep Maria Capdevila

Juan de la Rubia

Jaume Solé

Albert Torrens

La Fundació Montserrat Torrent compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona-Institut de Cultura de Barcelona.